Silang Bina Sdn. Bhd.

Tajuk Projek                                            :Projek Membina Dan Menyiapkan Kemudahan Kolam Penyimpanan Bahan Api Terpakai Reaktor Triga Puspati (RTP) Dan Sistem Sokongan, Agensi Nuklear Malaysia, Bangi, Selangor
Klien  :Jabatan Kerja Raya Malaysia
Harga Kontrak               
:RM 4,006,800.00
Tempoh  :04.05.16-20.09.2017
Progres Kerja   :25%
mbj